Prawo do odstąpienia od umowy

 

adres do zwrotu:                                
NINO
Bema 11/48
15-369 Białystok
 
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Formularz odstąpienia od umowy

DO FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU (PARAGON FISKALNY / FAKTURA)

 

Dane sprzedawcy

Nazwa firmy:   NINO          

Adres: Bema 11 lok. 48 15-369 Białystok

NIP: 5422829918

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Numer zamówienia   ...................

Nazwa towarów /tytuł ofert /

1 .......................................................................................................................................

2 .......................................................................................................................................

3 .......................................................................................................................................

4 .......................................................................................................................................

Data zakupu: ........................................................................................................................

Data odbioru towaru: ..............................................................................................................

Dane kupującego

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie kosztami dostawy (zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymać zwrot zapłaconej ceny towaru)

na numer rachunku bankowego: ..............................................................................................

w inny sposób: ....................................................................................................................

Miejscowość, data ................................................. Podpis .....................................................

(jeżeli wysyłasz w wersji papierowej)

 

FORMULARZ NALEŻY ODESŁAĆ WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGON FISKALNY LUB FAKTURA)